بررسی تاثیرات فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان

1,427
قسمت پنجم مجله تصویری کاربرانه با موضوع بررسی تاثیرات فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان - با حضور دکتر مهدی اسماعیل تبار - پخش شده از شبکه 1 سیما مورخ 8 اردیبهشت 1395 تهیه کننده: سید حامد نجفی - مهدی سالم
pixel