درس دریا نگارش فارسی کلاس سوم

43
این ویدیو بخشی از نرم افزار کتاب تعاملی سیمرغ است. در این نرم افزار کلیه کتاب های قرآن، فارسی، نگارش، ریاضی و علوم تجربی و... به صورت کتاب های الکترونیکی ورق زن گنجانده شده است. ساعت ها فیلم آموزش صفحه به صفحه کلیه کتاب های درسی به صورت معلم خصوصی به شیوه ساده و قابل فهم برای کودکان عکس های مرتبط با هر صفحه از کتاب تمرین تعاملی صفحه به صفحه برای کلیه کتاب ها دیکته گوی فارسی به منظور بهبود عملکرد دانش آموزان در فارسی نویسی آزمون از کلیه کتاب ها با سوال از متن کتاب، که بدون نیاز به اینترنت قابل استفاده می باشد. کارنامه آزمون ها به منظور پیگیری یادگیری دانش آموزان نمودار پیشرفت تحصیلی آموزش انگلیسی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایتwww.skbadr.ir مراجعه نمایید.
شب های مافیا - فصل 4 قسمت 1
%99
کارگردان: سعید ابوطالب مدت زمان: یک ساعت و 56 دقیقه
شب های مافیا - فصل 4 قسمت 1
pixel