مجله رزمی مدال (3) تمام مبارزات یو اف سی فایت نایت 151

1,687

در سومین قسمت مجله رزمی مدال جریان کامل تمام مبارزات اصلی رویداد یو اف سی فایت نایت 151 را می بینیم. در مهمترین جدال این رویداد دانلد سرونی موفق شد آل یاکوئینتا را شکست دهد.

مدال
مدال 4.5 هزار دنبال کننده