توان الکتریکی مصرفی در مقاومت الکتریکی

735
فیزیکفا 653 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی استاد مصطفی کبیری به حل چند مثال مهم و تست کنکور سراسری از مبحث توان الکتریکی مصرفی در مقاومت ها پرداخته است. لینک جزوه (https://physicfa.ir/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa/)
فیزیکفا 653 دنبال کننده
pixel