نشست علمی و کارگاه آموزشی "آبخیزداری و آبخوانداری و جهش تولید"

3
پنجمین نشست تخصصی همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید تحت عنوان نقش آبخیزداری و آبخوانداری در جهش تولید با حضور دکتر امان پور مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی کشور و رئیس، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در سالن شماره ۲ برگزار گرديد.
kanoon.jjs 0 دنبال کننده
pixel