ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دکتر مریم رحمانی، تصویربرداری در GTN

222
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر مریم رحمانی با عنوان تصویربرداری در GTN
pixel