دعای فرج در یك مدرسه آفریقایی

369
دعای فرج ( الهی عظم البلاء ) در یك مدرسه آفریقایی / فقط شیعیان ایران زمین نیستند كه دعای فرج را می خوانند. / زمزمه دعای الهی عظم البلاء در همه جای جهان بلند است. / این مدرسه افریقایی تنها یكی از آن هاست. // این دعا برای اولین بار در کتاب کنوز النجاح شیخ طبرسی آمده و آثاری چون وسائل الشیعه (اثر شیخ حر عاملی) و جمال الاسبوع (اثر سید بن طاووس) نیز آن را نقل کرده اند. // دعای فرج را امام زمان به محمدبن احمد بن ابی لیث تعلیم داد که از ترس کشته شدن به کاظمین پناهنده شده بود. او با خواندن این دعا از مرگ رهایی یافت
pixel