تضعیف مردم زیربنا و اساس حکومت های غیر مردمی است

401
401 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کار مستکبران، کار طاغوت ها و کار فرعونیان، «تضعیف مردم» است تضعیف مردم زیربنا و اساس حکومت های غیر مردمی است 14 مرداد / بافق