سری ششم دانستنی ها با دوبله فارسی- خودروهای بدون راننده

76

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** در این برنامه وارد دنیایی خواهیم شد که در آن خودروها دیگر به راننده نیاز ندارند، دنیایی که انسان در آن فقط سرنشین است و در آن این تکنولوژی هم برای محیط زیست مفید خواهد بود و هم باعث ایمنی بیشتر در رانندگی خواهد شد. و البته در حال حاضر انسان به این تکنولوژی دست یافته است.