سلامت معنوی بعد فراموش شده

159
Sherafat
Sherafat 10 دنبال‌ کننده

سلامت معنوی بعد فراموش شده سلامت قطعاً همه ما شاهد توکل و توسل بیمارانمان به ذات حق تعالی و معصومین (سلام ا... علیهم اجمعین) بوده ایم و بسیار شنیده ایم که بیماران آگاهانه و با اعتقاد همه چیز را به حضرت حق واگذار می کنند و طلب شفا از او می نمایند. اما اگر از ما بپرسند چه جایگاهی برای شفای بیماران در ابعاد معنوی قایل هستیم، تقریباً باید اذعان کنیم که مستند علمی.. /تهیه کننده محمد شرافت خرداد97

Sherafat
Sherafat 10 دنبال کننده