کربلایی قاسمعلی محسنی | صحن گوهرشاد | روضه الحسن اصفهان

12

تیزر زیبای صحن گوهرشاد با نوای کربلایی قاسمعلی محسنی - هیئت روضه الحسن اصفهان