آموزش برنامه نویسی دیتابیس با sqlserver

1,947

در این قسمت میخاهیم اکشن های قبلی رو بنویسیم در مورد اسکیول سرور بود.مثل Delete ، Update ، Search ،Insert مرحله به مرحله این مراحل توضییح داده شده است. دانلود از وبسایت.www.heilton.com