کلیپ دیدار با خانواده شهید هنرمند رضا حسینی چهکند - حوزه هنری خراسان جنوبی

334
به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی؛ نقش کشورهایی مثل عربستان سعودی و رژیم منحوس پلید آمریکا در حمایت از گروه های اشرار و ضد انقلاب در شرق کشور برای به شهادت رساندن و ناامن کردن کشور جمهوری اسلامی ایران است. شهید هنرمند رضا حسینی چهکند توسط اشرار مسلح و معاندین ضد انقلاب در نقطه صفر مرز به شهادت رسیده و پیکر پاک این شهید به همراه دیگر همکارانش سوزانده می شود. تصویر و تدوین: #سعید_فوداجی #حوزه_هنری_خراسان_جنوبی #حوزه_هنری_خراسان_جنوبی #شیطان_بزرگ #آمریکا @hozehonari.kj @artbirjand - پایگاه اط
pixel