هاکان شوکور از سریعترین گل تاریخ جام جهانی تا مسافرکشی

3,755

بلایی که سیاست بر سر اسطوره فوتبال ترکیه آورد. هاکان شوکور بعد از درخشش در فوتبال ترکیه وارد دنیای سیاست میشه و اتفاقاتی براش میفته که دار و ندارش رو میگیرن و مجبور میشه فرار کنه بره آمریکا و آنجا با رانندگی امرار معاش کنه...

ریتم زندگی 24.9 هزار دنبال کننده
pixel