مستند صورتم را دوست دارم اسید پاشی به زنان در پاکستان نسخه کامل

1,111
هر سال در پاکستان حداقل صد نفر قربانی حملات خشونت آمیز اسید پاشی می شوند که بیشتر آن ها زن ها هستند. این در حالی است که موارد زیاد دیگری از اسید پاشی نیز هم چنان ناشناخته باقی می ماند. صورتم را دوست دارم مستندی است درباره ی دو تن از نجات یافتگان اسیدپاشی، آن ها به سختی تلاش کردند تا مهاجم شان را به دست عدالت بسپارند. razfilm.ir/saving-face t.me/razfilmweb
pixel