ژابیز و امیر چطور جهانگردی می کنند؟

14,499

ژابیز و امیر تاکنون به 20 کشور سفر کرده اند. آنها در این ویدیو از ترفندهای مفیدی می گویند که برای این همه سفر در پیش گرفتند.

HamsafarShowTV
HamsafarShowTV 897 دنبال کننده
u_2912640

u_2912640

8 ماه پیش
فوق العاده