مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۲ - تصوّرات غلط از حکومت نبوی

183

عموم مردم در مورد حکومت نبوی، تصوّراتی کاملا خلاف واقع دارند. / آن ها گمان می کنند که کارگزاران حضرت هیچ خلافی نمی کنند و اگر احیانا مرتکب خطا شوند، حضرت برخورد تند و قاطعی با آنان می کردند. در حالی که نمی دانند در خیلی از موارد ایگونه نبود. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.