چرا؟ رسانه های دولتی با رسانه های آزاد مشارکت نمی کنند؟

103

رسانه های حکومتی با ایجاد محدودیت و تبعیض مانع خبرگذاری های آزاد و مستقل جهانی می شوند. با آنها مشارکت نمی کنند اخبار آنها را منتشر نمی کنند از منابع عکس و فیلم آنها استفاده نمی کنند.رسانه های جایگزین از آزادی همانند مطبوعات شرکت لذت نمی برند. در یک بحث پانل گرم در Politicon 2018، اسکاتلند نول هیوز، RT America، اختلاف در درمان RT امریکا را در مقایسه با سایر رسانه های خبری بین المللی برجسته کرد. هی

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده