یک روز در پیش دبستانی رجیو

260

این فیلم یک روز را در پیش دبستانی را نشان میدهد که با متد رویکرد آموزشی رجیو اداره میشود

filimo
ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک