شیخ عیسی قاسم: تنها راه مقابله با معامله قرن مقاومت و ایستادگی است

141

رهبر نهضت اسلامی بحرین گفت: تنها راه مقابله با توطئه شیطانی «معامله قرن» مقاومت و ایستادگی است و این در واقع دفاع از مردم مظلوم فلسطین است.

پارس تودی
پارس تودی 386 دنبال کننده