همایش امتداد امید

266

واکنش یکی از حاضرین همایش امتداد امید در آمل نسبت به سخنرانی دکتر کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

آملی ها
آملی ها 2 دنبال کننده