تماشای این قسمت از «عصر جدید» به همه توصیه نمی‌شود

382

قسمتی دیگر از برنامه «عصر جدید» با شرکت کنندگان متفاوت روی آنتن شبکه سه رفت.