کاربرد نرم افزار کامسول comsol در پزشکی

576

در بسته آموزشی کامسول مثال هایی در زمینه شبیه سازی سوزاندن سلول های بافت سرطانی، فریز کردن زگیل روی پوست، جذب دارو از طریق چسب پوستی، ارائه شده است. این بسته را می توانید از سایت www.parvinit.ir تهیه کنید.