خط تولید تویوتا در انگلستان

1,540

فرایند تولید محصولات تویوتا که مربوط به بخشی از بازار اروپایی و از سایت انگلستان Burnaston صورت میگیرد http://www.toyotauk.com/