دوره اجرا - نظام مهندسی اصفهان - جلسه 4 - مصالح ساختمانی (1)

228
دوره مخصوص مهارت اجرا برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در تیرماه 1400 جلسه چهارم با مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوط به آن - قسمت 1 مدرس مجید یزدانی ارائه شده به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک
OmranGeotechnic.ir 931 دنبال کننده
pixel