انگشت در برابر چاقو - Fingers Vs Knife 3D

925

انگشتان خود را از دست ندهید بازی انگشتان و چاقو این بازینیاز دارد تا شما ریسک کنید و از انگشتان بی دفاع تان در برابر لبه تیز چاقو دفاع کنید دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.tacotyph.games.fingervsknife

ایران اپس
ایران اپس 781 دنبال کننده