قهرمانی آبسالون ترسک- دور ششم از هفته دهم مسابقات پاییز یزد 1398

85

اسب آبسالون ترسک توانست در دور ششم از هفته دهم مسابقات پاییز یزد 1398، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های نارینو شمسی و یکه تاز حسین آباد به ترتیب جایگاه دومی و سومی را به خود اختصاص دادند.

اسبدوانی 350 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 2
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel