خدا رو شکر ایران مثل سومالی نیست! مصاحبه های مردمی

120

قسمت بیست و هفتم صفردرجه - نظر شما در مورد برخورد با این افراد چیه؟

دیدیش؟
دیدیش؟ 769 دنبال کننده