دستاورد حقیقی، آن چیزی است که محصول تلاش انسان باشد

54
یا مهدی
یا مهدی 337 دنبال کننده