شستشوی حرفه ای سطوح کارگاه ها با اسکرابر صنعتی

249
اسکرابر باتری دار با هدایت دستی مجهز به موتور جلو برنده است. این موتر سبب سهولت در کنترل دستگاه می شود و حرکت اسکرابر را یکنواخت کرده که در نتیجه شستشویی با کیفیت مطلوب انجام می گیرد. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahim.ir
pixel