ترنم باران در شهر شیراز

1,340
امروز نخستین بارش پاییزی مهمان شیراز شد تا شهرراز زیر قطرات باران جلوه دیگری از زیبایی و زندگی پیدا کند. برگ ریزان پاییزی و قطرات باران زیبایی خیابان ها، درختان، جوی ها و کوچه باغ ها را صد چندان کرده و لبخند را به لب مردم شهرمان آورده است تا به قول لسان الغیب غبار غم برود، حال خوش شود حافظ
pixel