لوس مار - لرس - لورس - مارمولک بی دست و پا - مارمولک شیشه ای

3,606
در این ویدیو مارمولک شیشه ای که در شمال کشور به نام لورس یا لوس مار می شناسند را مشاهده می کنید. این حیوان بر خلاف ظاهرش بسیار آرام و خجالتی است و آسیبی برای انسان ندارد. متاسفانه مردم به علت ترس از این حیوان آن را می کشند. در حالی که این حیوان نیش ندارد و برای دفاع در بدترین شرایط ممکن است گاز بگیرد. توانایی قطع کردن دم خود را برای فرار دارد. در این ویدیو دو مارمولک شیشه ای در حال مبارزه هستند.
pixel