کنترل ربات توسط حرکات دست-رادیوکنترل

3,258

توسط مدار طراحی شده در بالا میتوانید رباتها را با حرکت دست کنترل کنید. اطلاعات بیشتر در WLE.IR---abdollahzadeh.amanj@gmail.com

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده