ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

Ultra low dose CBCT

50
با این تکنولوژی مدرن اصول تجویز CBCT در دندانپزشکی تغییر کرده است و در بسیاری از مواردCBCT می تواند جایگزین رادیوگرافی های ساده شود. که ارزیابی ها توسط این تکنولوژی مدرن انجام میشود. ابتدا دستگاه low doseCBCT و پس از آن ultra low dose CBCT عرضه شده اند که دوز تابشی آن معادل تقریبی 15 mSv ( میکروسیورت ) می باشد که در مقایسه با CT Spiral که دوز تابشی معادل تقریبی ۵۰۰ mSv عدد بسیار پایینی محسوب میشود. که این تکنولوژی در رادیولوژی تخصصی دهان فک و صورت دکتر یاسر صافی استفاده میشود.
pixel