لطفا از کسب و کار خود دفاع کنید!!!

787

برای موفقیت کسب و کار خود باید به چنک و دندان از عمل و کسب و کار خود دفاع کنید...اشخاصی که شکست می خورند عموما کسانی هستند که تمرکز خود را بر روی استراتژی دفاعی نگذاشته اند...تمرکز شما باید روی منافع باشد نه مواضع بنابراین باید یک دفاع همه جانبه و جذابی را برای کسب و کار خود در نظر بگیرید.(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952) کانال تلگرام @mr_bodylanguage و پیج اینستاگرام @maziyare_mir را دنبال کنید.

pixel