رنو مگان سدان

1,236

مگان ایران با پیشرانه های ۱.۶ لیتر، ۱.۸ لیتر و ۲ لیتری عرضه شد؛ اما تنها از نسخه ی سدان بهره می برد و تیپ هاچبک با واردات تعداد بسیار محدود، مورد توجه قرار نگرفت.

سایت کاردو
سایت کاردو 201 دنبال کننده