نگاهی به هشتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون

71

در هشتمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون، بیست سال حضور مداوم در صنعت فناوری اطلاعات و همراهی مشتریانی که قدم به قدم باعث بالندگی جوانان این مجموعه بودند با شعار «بیست سال اول» پاس داشته شد.

چارگون 109 دنبال کننده
pixel