شیخ آذری یکی از مفاخر ارزشمند دیگر شهر اسفراین

519

کلیپی که ملاحظه خواهید فرمود مقبره یکی از مفاخر ارزشمند اسفراین است که شنیده شده شاگردان این مفاخربزرگ اسفراینی در کشور هایی همچون هند و پاکستان هستند.

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel