راهنمای 3 دقیقه ای مدیریت پروژه در مایکروسافت داینامیکس

116
در این ویدیو با فرایند مدیریت و کنترل پروژه در داینامیکس 365 آشنا میشوید.
گستره نگار 0 دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel