تیزر نمایش هر کسی یا روز میمیرد یا شب، من شبانه روز

108
Kouroshkabiri
Kouroshkabiri 15 دنبال‌ کننده

سجاد افشاریان بعد از گذشت پنج سال دوری از عرصه کارگردانی، تازه ترین اثر نمایشی اش را با عنوان “هرکسی یا روز میمیرد یا شب؛ من شبانه روز را روی صحنه برد.

Kouroshkabiri
Kouroshkabiri 15 دنبال کننده