ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

منابع پرداخت همسان سازی حقوق بازنشستگان تا 3 سال آینده تامین شده است

2,494
منابع پرداخت همسان سازی حقوق بازنشستگان تا 3 سال آینده تامین شده است
خبرگزاری تسنیم 9 هزار دنبال کننده
pixel