دوبینی تک چشمی ، دو چشمی و آشنایی با بعضی از بیماریهای ایجاد کننده آنها

82
دوبینی یکی از مشکلات چشمی است . که دلایل متفاوتی دارد. این ناراحتی توسط بیماران به صورت تک چشمی و دو چشمی گزارش می گردد. به جای دو بینی تک چشمی بهتر است که از تار بینی استفاده شود با بعضی از این مشکلات که منجر به دوبینی و تار بینی می شوند در این کلیپ آشنا می شوید.
اپتومتری 6 دنبال کننده
pixel