دانش آموزان از جلبک دریایی محصول نانویی تولید می کنند

5,873
در این گزارش خبری با دستاورد علمی دانش آموزان بوشهری که توانسته اند از جلبک های خلیج فارس محصول نانویی تولید کنند آشنا می شوید.
pixel