اعضاى شوراى شهر تهران در لس آنجلس چه مى كنند؟

1,273

با لیموزین هاى مشكى مى آیند و آرام از كنارمان رد مى شوند و هیچ وقت كنجكاو نمى شوند سرى به شوراى این شهر بزنند و با مدیریت شهرى این كلان شهر آشنا شوند و ببینند میان اعضاى منتخب كه تنها درآمدشان حق جلسه است هیچ گوش شكسته،وزنه بلند كن،خوش صدا و لگد اندازى نیست .عده اى هستند كه سال ها پیش وارد كارزار اجتماعى از پایین ترین سطوح شده اند و با طى طریق منطقى مراحل اكنون در حال خدمت صادقانه هستند

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده