گل زیبای تئو زیدان در رده های پایه رئال مادرید

766
پسر سوم زیدان یک شوت زیبا را از بیرون محوطه جریمه روانه دروازه حریف کرد. وی در آکادمی رئال بازی می کند.
pixel