سهم شهرستانهای استان تهران از کنکور 98 شصت هزار داوطلب

285
خبر شهر
خبر شهر 88 دنبال‌ کننده

امروز پنجشنبه 13 تیر ماه 1398 با عنایت به برگزاری آزمون کنکور سراسری در کشور، محمد صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از محل برگزاری این آزمون در شهرستان شهریار بازدید داشت و در حاشیه این بازدید به خبرنگار "خبرشهر" گفت: مدیریت در آموزش و پرورش شهرستان شهریار به دلیل گستردگی و تعداد دانش آموزان، برابر با مدیریت مدیر کلی یک استان است زیرا تعداد 160 هزار دانش آموزان در این شهرستان، بیش از دانش آموزان چند استان در کشور است اما با توجه به این حجم فعالیت، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهریار نمره ق

خبر شهر
خبر شهر 88 دنبال کننده