درمان زخم به روش PRP

88
یکی از روش های درمان نوین برای زخم های مزمن، درمان زخم به روش PRP یا به عبارتی درمان به روش پلاکت غنی شده می باشد. در واحد زخم کلینیک کوروش تمامی زخم ها مانند زخم پای دیابتی ، زخم بستر ، زخم سوختگی ‌ ، زخم عفونی، زخم مزمن، زخم عروقی و … تحت نظر یک تیم پزشکی مجرب با استفاده از جدیدترین روش های درمان زخم، درمان می شود. کارشناس زخم و استومی خانم اقایی
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel