شرح عملکرد پانل آلتراسونیک صفحه لمسی UTC-230

537
این پانل نمایشگر جهت اتصال به سنسورهای آلتراسونیک سری URF و UCL ساخت شرکت پیشتاز کنترل آپادانا مناسب می باشد. در این ویدئو به صورت کامل نحوه عملکرد پانل توضیح داده شده است. جهت دریافت کاتالوگ فنی این نمایشگر به سایت شرکت پیشتاز کنترل آپادانا به نشانی زیر مراجعه نمایید. www.pca-co.ir
pixel