امام خمینی: ملت کرد مسلم است، مسلم با مسلم جنگ ندارد

215

فاسدهایی که با خارج پیوند دارند، خائن به مملکت هستند، می خواهند کردستان را به کمونیستی بکشند. می خواهند اسلام را در کردستان محو کنند. الآن هم مشغول تبلیغات سوء هستند. بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/view/21793