پروژه ی شبیه سازی خط تولید نایلون

28
فاتحی
فاتحی 14 دنبال‌ کننده

در این پروژه یک خط تولید نایلون را به کمک نرم افزار ارنا شبیه سازی نموده ایم. این پروژه همراه یک ویدیوی اموزشی می باشد. برای دانلود پروژه به وبسایت مراجعه نماییم.

فاتحی
فاتحی 14 دنبال کننده